Adroddiad blynyddol ar gyfer 2015/16:

Nifer ceisiadau a wnaed am Adolygiad Gofal: 2

Nifer o weithiau na chyrhaeddwyd y trothwy: 1

Nifer Adolygiadau Achos a gynhaliwyd: 1

Nifer Adolygiadau Achos a arweiniodd at argymhellion: Dim