Mae gan y Tîm Polisi Cynllunio gyfrifoldeb dros y meysydd canlynol: