Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau AppleAndroid a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Nod Sir Fynwy yn Ymgysylltu yw cael pawb i gymryd rhan. Fe’i cynlluniwyd i sicrhau y gall pawb ddylanwadu a llunio polisi a gwasanaeth, drwy gynhyrchu gwahanol syniadau i ddarparu’r gwasanaethau gorau a allwn gyda’r gyllideb a’r adnoddau sydd ar gael. Croesewir pob syniad a chesgir adborth.

Caiff pawb ei annog i gymryd rhan mewn gwahanol ffyrdd:

  • Ymuno â sesiwn Cwestiynau ac Atebion fyw ar-lein (ar ddydd Mawrth cyntaf pob mis). Y cyfan sy’n rhaid i chi wneud yw anfon neges trydar at #MonmouthshireEngages neu @MonmouthshireCC i gymryd rhan a chael ateb amser go iawn i unrhyw gwestiynau a all fod gennych.
  • YouTube – edrychwch ar sianel YouTube Cyngor Sir Fynwy i edrych ar gyfarfodydd y cyngor a’r cabinet a chyfarfodydd allweddol eraill yn fyw a gweld cyfarfodydd blaenorol a’r wybodaeth ddiweddaraf.
  • Dod i gwrdd â ni – cynhaliwn wahanol ddigwyddiadau ar draws y sir ac awn â’n bws mini o amgylch drwy gydol y flwyddyn i ymgysylltu gyda’n cymunedau.
  • Ein ffonio ar  01633 644644 neu email contact@monmouthshire.gov.uk

Mwy o wybodaeth: