Mae cynlluniau i wella cyffordd A40/A466 Pont Gwy yn cysylltu’r dref gyda Dyffryn Gwy a Fforest y Ddena ar gael yn awr.

Mae’r cynlluniau arfaethedig yn dangos mesurau i ostwng tagfeydd traffig a gostwng oedi yn ogystal â gwelliannau i fynediad cerddwyr drwy gysylltu’r dref gyda chymunedau sy’n byw ac yn gweithio ar y lan ddwyreiniol. Cyflawnir gwelliannau drwy adeiladu trydedd lôn ar yr A40 i gyfeiriad y de a gwella rampiau dynesfa’r tanlwybr.

Cynhaliwyd arddangosfa gyhoeddus mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru yn Neuadd y Sir, Sgwâr Agincourt ddydd Gwener 7 Gorffennaf rhwng 11am a 7pm a dydd Sadwrn 8 Gorffennaf rhwng 10am a 5pm.

Mae’r holl gynlluniau islaw.

Dywedwch wrthym beth yw eich barn chi drwy lenwi’r arolwg islaw.

Cynlluniau arfaethedig:

Cynllun GA

Cynnig Lledu Pont PE

Llwybr Troed Amgen

Ramp Mynediad a Thanlwybr PE

Croestoriad Nodweddiadol PE

Cynllun Tirlunio PE

Arddangosfa Pont Gwy Arddangosiad 1

Cwestiynau Cyffredin