Ym mis hydref cynhalion ni gwis ‘Pen-blwydd App-us Fy Sir Fynwy’. Cawsom ni ymateb gwych a derbyniodd 10 enillydd lwcus amrywiaeth o wobrau gwahanol.  Cliciwch yma i weld yr erthygl. Dwedodd un enillydd lwcus y canlynol:

Dywedodd Janice Morgan o Gil-y-coed, a enillodd yr iPad: “Roeddwn wrth fy modd i ennill yr iPad oherwydd mae fy hen un yn cyrraedd pen ei daith. Bydd yr un newydd yn fy helpu i gael fy negeseuon e-bost, yn cynorthwyo ymchwil a sicrhau fy mod yn cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau drwy gyfryngau cymdeithasol.

“Dros y deuddeg mis diwethaf cefais yr ap Fy Sir Fynwy yn ddefnyddiol i gael gwybodaeth am weithgareddau lleol, sut i adnewyddu fy nhocyn bws ac edrych ar amserlenni bws. Mae’n dda gwybod y gallaf, drwy’r ap, hefyd edrych ar geisiadau cynllunio a chyflwyno gwrthwynebiad os oes angen.”

 

Mae Fy Sir Fynwy yn ffordd o gyfathrebu â’r Cyngor trwy ddarparu mynediad ar-lein ac app i alluogi mynediad hunan-wasanaeth 24/7.. Mae’r ap yn ffordd rwydd i gysylltu’n gyflym â’r cyngor ac mae’n galluogi pobl i roi adroddiad am ddigwyddiad yn defnyddio llun neu fideo o’u ffôn. Er enghraifft, gall preswylwyr hysbysu am dwll yn y ffordd, baw ci neu olau stryd sydd wedi torri drwy roi manylion a’u cyflwyno’n awtomatig. Mae ap Fy Sir Fynwy hefyd yn rhoi’r newyddion diweddaraf gan y cyngor ac mae’n cynnwys gwybodaeth ar wasanaethau lleol megis dyddiau casglu gwastraff, swyddi gwag, amserlenni bws neu ddata ysgolion.

Caiff pob preswylydd neu unrhyw un sy’n ymweld â Sir Fynwy eu hannog  i lawrlwytho’r ap. I wneud hynny, ewch i’ch stôr apiau a lawrlwytho ap Fy Sir Fynwy.

I grynhoi dyma’r hyn y gallwch ei wneud:

•       Ffordd gyflym i gael gwybodaeth e.e. amserlenni bws

•       Ffordd rwydd i gyrraedd gwasanaethau ar-lein eraill e.e. Parent Pay, talu eich Treth Gyngor

•        Rhoi sianel cyfathrebu ar-lein gyda Sir Fynwy gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf a chadw mewn cysylltiad

•        Gweld eich cyfrif a pha gysylltiadau fu gennych gyda’r Cyngor

•        Derbyn negeseuon e-bost ar yr hyn y mae gennych ddiddordeb ynddo e.e. digwyddiadau, newyddion y Cyngor

 

Beth sydd wedi digwydd yn ddiweddar?

  • Ar ôl ystyried adborth defnyddwyr, mae nawr blwch ar y ffurflen Cysylltwch â Ni lle allwch chi ddweud wrthon ni pa adran hoffech chi siarad â (os ydych yn gwybod).
  • Mae ffurflen newydd Maethu wedi cael ei hychwanegu. Ffordd arall o gysylltu â ni os hoffech chi wybod mwy am Faethu yn Sir Fynwy.
  • Mae newidiadau i broses y Ffurflen Tipio Anghyfreithlon wedi dechrau bydd yn gwella amser ymateb ein tîm Ailgylchu a Gwastraff.

Sut y gallwch helpu?

Rydym yn edrych am bobl a fyddai’n barod rhoi eu hadborth ar ddatblygiadau newydd sydd gennym yn yr arfaeth ar gyfer Fy Sir Fynwy. Mae gennym hefyd banel defnyddwyr, sy’n ein helpu i wneud yn siŵr fod y ffurflenni yn rhwydd eu defnyddio ac mewn deall y gallwch eu deall.

Os hoffech fod yn rhan o fy Mhanel Defnyddiwr Cwsmeriaid Sir Fynwy anfonwch e-bost at DigitalProgrammeOffice@monmouthshire.gov.uk

Os ydych eisoes wedi cofrestru drwy ddefnyddio ap Fy Sir Fynwy, sydd ar gael ar hyn o bryd ar ddyfeisiau AppleAndroid a Windows gallwch ddefnyddio’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair i fewngofnodi.

Gallwch roi gwybod yn gyfrinachol, ond wrth gofrestru eich manylion fe allwch olrhain cynnydd yr hyn yr ydych wedi ei adrodd, a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y mater wrth iddo gael ei brosesu.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am yr app fy Sir Fynwy, os hoffech danfon eich adborth i ni gallwch wneud trwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

Cwestiynau Cyffredin

•        Pam nad yw’n gadael i mi gofrestru ar Fy Sir Fynwy gyda’r cyfeiriad e-bost?

Os yw’r neges camgymeriad yn dweud ‘Mae’r cyfeiriad e-bost yma’n bodoli eisoes’, efallai eich bod wedi cofrestru gyda ni eisoes neu fod y timau gwasanaethau cwsmeriaid wedi’ch cofrestru. I ail-osod eich cyfrinair gyda’u cyfeiriad e-bost cliciwch y botwm ‘Anghofio Cyfrinair’ dan y sgrin mewngofnodi.

•        Sut y gallaf awgrymu gwelliannau i Fy Sir Fynwy?

Mae gennym banel defnyddwyr ac os hoffai unrhyw un ymuno â helpu gyda ffurflenni yn y dyfodol cysylltwch â  DigitalProgrammeOffice@monmouthshire.gov.uk neu lenwi’r ffurflen adborth ap.

•        Rwyf wedi copïo’r ddolen i fy nodau llyfr ond nid yw’n gweithio. Rwy’n cael neges ‘Wps aeth rhywbeth o’i le’.

Os defnyddiwch y dilynol  linkwww.monmouthshire.mycouncilservices.com http://www.monmouthshire.mycouncilservices.com/ aiff â chi i’r dudalen gofrestru gywir.

•        Dwi ddim eisiau gorfod mewngofnodi drwy’ch gwefan o hyd, pam na allwch gynnig opsiwn i mi aros wedi mewngofnodi fel gwefannau eraill.

Os lawrlwythwch yr ap ar eich dyfais drwy’r stôr briodol, yna bydd yn eich cadw wedi mewngofnodi cyhyd ag y cadwch yr ap ar agor.