Os gwelwch yn dda cliciwch yma i ddechrau eich cais

Mae dechrau yn yr ysgol uwchradd yn un o’r digwyddiadau pwysicaf ym mywyd eich plentyn. Fel rhiant/gofalwr, mae’n sicr y bydd gennych ystod eang o gwestiynau am y symud yma. Os yw’ch plentyn yn mynychu blwyddyn 6 mewn ysgol gynradd ar hyn o bryd, bydd angen i chi wneud cais iddi drosglwyddo i ysgol uwchradd ym mis Medi 2018.

Bydd y broses Dderbyn ar gyfer plant sydd eisiau cael mynediad i ysgol uwchradd ar gyfer Medi 2018 yn dechrau ar 2 Hydref 2017.

Rhoddir amserlen y cylch derbyn islaw:

  • Dyddiad y mae pecynnau cais ar gael: 2 Hydref 2017
  • Dyddiad cau ceisiadau: 30 Tachwedd 2017 am 12pm
  • Dyddiad cynnig: 1 Mawrth 2018

Gofynnir i chi sicrhau eich bod yn llenwi ac yn dychwelyd eich cais cyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd, gan y bydd methiant i wneud hynny’n golygu y caiff eich cais ei gyfrif fel un hwyr fydd yn gostwng eich cyfle o gael lle yn eich dewis ysgol.

Sut gallaf wneud cais?

Mae gan Gyngor Sir Fynwy system ymgeisio ar-lein sydd ar gael i chi ei defnyddio wrth gyflwyno cais eich plentyn. Mae’r system yn eich galluogi chi i weld a newid cais eich plentyn hyd at y dyddiad cau sef Tachwedd 30 2017 am 12pm.

Wrth wneud eich cais ar-lein bydd yn gofyn am Rif Adnabod Unigryw Plentyn (UID).  Dylech chi gadw’r Rhif Adnabod Unigryw hwn yn ddiogel a’i nodi ar y system ymgeisio ar-lein pan ei bod yn gofyn amdano. Bydd angen i’r Rhif Adnabod Unigryw gael ei nodi yn union fel y mae’n ymddangos ar y llythyr hwn.

Nodiadau cyfarwyddyd i’ch helpu i gwblhau’ch cais ar-lein

Fel ffordd amgen i’r system ymgeisio ar-lein y mae modd i chi ofyn am ffurflen gais bapur a chaiff ei hanfon atoch chi trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt ar waelod y llythyr hwn. Noder nid oes angen gwneud cais ar-lein yn ogystal â llenwi ffurflen gais bapur.

E-bost: schoolandstudentaccessunit@monmouthshire.gov.uk

Ffôn: 01633 644508

Cyfeiriad:

Cyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc

Tŷ Arloesedd

Blwch SP 106

Cil-y-coed

NP26 9AN