Cynhaliwyd gwobrau blynyddol Cyflawniad Gwirfoddolwyr Sir Fynwy a noddwyd gan GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent) a Chyngor Sir Fynwy yn Neuadd Côr Cil-y-coed yn ddiweddar. Ffocws y noswaith ddathlu oedd…

   Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal ei Farchnad Nadolig ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm. ydd stondinau marchnad yn gwerthu crefftau, sgarffiau, canhwyllau, teisennau a bwydydd pobi,…

Mae diwrnod gweithredu a gynhaliwyd yn Sir Fynwy yr wythnos ddiwethaf (dydd Iau 22 Mehefin) wedi tynnu sylw at natur wrthgymdeithasol baw cŵn a adewir ar balmentydd, parciau, ardaloedd chwarae…

Dim ond dau contractau na threfnwyd cludiant iddynt hyd yma ac mae rhieni’n gwybod ein bod yn gweithio ar ddatrys y cludiant  iddynt cyn gynted ag sy’n bosibl. Trefnwyd contractau dros…

Brynhawn heddiw (dydd Mawrth 13 Mehefin) rydym yn falch i gyhoeddi fod trefniadau cludiant eraill yn eu lle ar gyfer 25 o’r 29 contract. Bydd y contractau newydd yn dechrau…

Cyhoeddwyd ar 6pm, dydd Llun 12 Mehefin  Peidiodd JMC Taxis â masnachu ddoe gyda 29 contract a 114 o fyfyrwyr yn cael eu gadael heb gludiant heddiw. Bu’n anodd sicrhau…

  Cawsom neges yn hwyr prynhawn ddoe nad yw JMC Taxis o Drefynwy bellach yn gweithredu felly mae’r cyngor yn gweithio’n galed i sicrhau y gallwn ddarparu cludiant i’r 29…