Wyddech chi fod Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref y Fenni yn cymryd rhan yn rhaglen AGRI – URBAN   Beth yw Agri Urban?   *   Mae Agri Urban yn…

Grŵp Amaeth-Drefol Lleol wedi bod yn “cnoi cil” Mae Prosiect Amaeth-Drefol URBACT wedi gweld grŵp lleol yn datblygu gyda diddordeb neu fusnes yn y sector bwyd gyda’r nod o ffurfio…

 Bu’n fraint fawr i mi wasanaethu unwaith eto fel Cadeirydd Cyngor Sir Fynwy. Fel o’r blaen, bu’n gyfnod prysur ond diddorol iawn. Gobeithio i chi fwynhau Nadolig llawen iawn ac…

Bydd swyddfeydd Cyngor Sir Fynwy ar gau ar ddydd: Llun 25ain, Mawrth 26ain a Mercher 27ain o Ragfyr a dydd Llun 1af o Ionawr. ARGYFWNG YN UNIG – Os oes…

Cynhaliwyd gwobrau blynyddol Cyflawniad Gwirfoddolwyr Sir Fynwy a noddwyd gan GAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent) a Chyngor Sir Fynwy yn Neuadd Côr Cil-y-coed yn ddiweddar. Ffocws y noswaith ddathlu oedd…