Pryd mae fy nydd casglu?

Ymwelwch â Fy Sir Fynwy i ddarganfod pryd bydd eich gwastraff a'ch ailgylchu'n cael eu casglu.

Lawrlwythwch ein taflen yn esbonio Beth sy’n mynd ym mha fag.

Rydym yn darparu gwasanaeth sy’n casglu gwastraff bwyd yn wythnosol (wedi’i goginio neu amrwd) o ymyl y ffordd.

I gael gwybod eich diwrnod casglu, anfonwch e-bost atom neu gysylltu â’ch siop un stop leol. Dylid gosod eich bin gwastraff bwyd glas wrth ymyl y ffordd erbyn 7 am ar fore eich casgliad.

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth gwastraff bwyd

Leiniwch eich cadi cegin llwyd gydag un o’n bagiau compostadwy am ddim a rhowch eich gwastraff bwyd ynddo.

Peidiwch â gosod pecynnau bwyd, hylifau neu frasterau hylifol yn y bagiau compostadwy.

Mae bagiau cadi compostadwy ar gael am ddim o wahanol fannau ar draws y sir neu drwy gysylltu â’ch siop un stop leol.

Beth sy’n digwydd i ailgylchu gwastraff bwyd a gardd?

 

‘Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff’

I weld awgrymiadau defnyddiol am ddefnyddio eich bwyd dros ben mewn ryseitiau blasus a chyngor arall i chi arbed arian, ewch i  http://wales.lovefoodhatewaste.com

  1. Lawrlwytho’r app ar gyfer iPhone
  2. Lawrlwytho’r app ar gyfer Android