Ar ddydd Iau 24 Mawrth 2016 penderfynodd cabinet Cyngor Sir Fynwy ar y newidiadau a reoleiddir dilynol:

  • Sefydlu cyfleuster Anghenion Dysgu Ychwanegol i ddarparu ar gyfer plant gydag anawsterau dysgu cymedrol i ddifrifol yn weithredol o 1 Medi 2017.
  • Gostwng capasiti yr ysgol o 1671 i 1600 yn weithredol o 1 Medi 2017

Ystyriodd y cabinet y cynnig, y gwrthwynebiadau statudol a gyflwynwyd ac ymateb yr Awdurdod Lleol yn unol â gofynion Cod Trefniadaeth Ysgolion 2013. Penderfynodd y cabinet gymeradwyo’r cynigion a chaiff y newidiadau eu gweithredu ar 1 Medi 2017 pan fydd yr ysgol newydd yn agor. Mae’r llythyr penderfyniad islaw yn rhoi mwy o wybodaeth.

Llythyr Penderfyniad

Adroddiad Gwrthwynebu

Hysbysiad Statudol

Adroddiad Ymgynghori Ysgol Gyfun Trefynwy

Dogfen Ymgynghori Ysgol Gyfun Trefynwy

Cwestiynau Cyffredin – Cynnig Ysgol Gyfun Trefynwy