Rhybudd brys am newidiadau i ddefnyddwyr Paypoint

Gair i atgoffa ein cwsmeriaid sy’n talu eu treth cyngor gyda cherdyn Paypoint – daw’ch cerdyn cyfredol yn annilys ar 31 Mawrth 2018 felly rydym angen gwybod os gallwch newid i ddull arall o dalu (fel yr amlinellwyd yn y llythyr a anfonwyd atoch yn ddiweddar) neu os ydych angen cerdyn Paypoint newydd. Cysylltwch â’r Adran Refeniw i adael i ni wybod erbyn dydd Mawrth 7 Tachwedd fan bellaf os gwelwch yn dda.

E-bost: counciltax@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01633 644630.

 

Yma fe welwch yr holl wybodaeth y byddwch ei hangen am eich Treth Gyngor, Budd-daliadau a Threthi Busnes. Mae’r ddolen i fynediad dinasyddion, ein ardal hunanwasanaeth hefyd yma. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i’r ardal hunanwasanaeth gallwch wirio ffioedd, cymorth, disgowntiau a thaliadau a wnaed yn ogystal â diweddaru gwybodaeth cyswllt, newid i filio di-bapur(E-filio) neu drefnu debyd uniongyrchol. I ddefnyddio’r cyfleuster yma mae’n rhaid i chi fod â’r bil neu hysbysiad diweddaraf i chi ei gael gennym, gan fod angen yr “Allwedd Ar-lein” neu “Gyfeirnod Cyfrif” ar gyfer mynediad.Gallwch hefyd gael yr wybodaeth yma drwy ein ffonio ar 01633 644630 neu anfon ymholiad e-bost atom i counciltax@monmouthshire.gov.uk.

tax (1)

Cliciwch yma i weld eich Cyfrif Treth Gyngor

Yma mae’r holl wybodaeth rydych ei hangen parthed eich Treth Gyngor a Budd-daliadau. Yn ddolen i’r mynediad dinasyddion, mae ein hardal hunanwasanaeth hefyd yma. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i’r ardal hunanwasanaeth gallwch wirio costau, cymorth, disgownt a thaliadau a wnaed yn ogystal â diweddaru gwybodaeth gyswllt a newid i filio di-bapur. Er mwyn defnyddio’r cyfleuster yma, mae’n rhaid i chi fod â’r bil neu hysbysiad diweddaraf a gawsoch gennym gan fod angen yr “Allwedd Ar-lein ” a nodir arno er mwyn cael mynediad. Gallwch hefyd gael yr wybodaeth yma drwy ein ffonio neu anfon ymholiad e-bost atom.

 

mon_list title=”Gwybodaeth 2017/18 ” link=”” icon=”http://www.monmouthshire.gov.uk/app/uploads/2016/09/folding-map.png”]

Taflen cost fesul band

Taflen gwybodaeth treth gyngor

Taflen cyllid

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent

[/mon_list]