Sut ydw i’n gwneud cais am Drwydded Barcio i Breswylwyr?

Mae gan drigolion Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy, sy’n byw yng nghanol y trefi hyn, yr hawl i wneud cais am Drwydded Barcio i Breswylwyr er mwyn eu galluogi i barcio’n agos i’w cartrefi.

Gellir cael ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau parcio i breswylwyr yn eich Canolbwynt Cymunedol leol neu gan yr Adran Barcio ar 01633 644702.

Cost Trwydded i Breswylwyr yw £30.00 ac mae un ar gael i bob cartref.

Cyn i ni gyhoeddi trwydded, bydd arnom angen cael prawf o berchnogaeth car a bil cyfleustodau diweddar i gadarnhau eich cyfeiriad.

Dylid arddangos trwydded bob amser wrth barcio’r cerbyd. Os nad ydych yn arddangos trwydded, efallai y bydd yn arwain at rybudd talu cosb yn cael ei gyhoeddi.

Sut ydw i’n gwneud cais am Drwydded Barcio Dymhorol?

Gall pawb brynu trwydded barcio dymhorol. Mae’n rhoi caniatâd i chi barcio mewn unrhyw un o’n meysydd parcio talu ac arddangos ar unrhyw adeg ac am unrhyw hyd o amser. Nid oes rhaid i chi fod yn byw yn Sir Fynwy.

Gellir cael ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau parcio tymhorol yn eich Canolbwynt Cymunedol leol neu gan yr Adran Barcio ar 01633 644702. E-bost carparking@monmouthshire.gov.uk

Mae’r Drwydded Barcio Dymhorol yn ddilys ym mhob maes parcio talu ac arddangos yn Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy, ni waeth a ydynt yn feysydd parcio arhosiad hir neu arhosiad byr.

Rhoddir Trwydded Barcio Dymhorol i un cerbyd yn unig ac ni ellir ei throsglwyddo i gerbyd arall heb ganiatâd y Cyngor.

Cost Trwydded Dymhorol
£90.00 – 3 mis
£177.50 – 6 mis
£350.00 – 12 mis

Dylid arddangos trwydded bob amser wrth barcio’r cerbyd. Os nad ydych yn arddangos trwydded, efallai y bydd yn arwain at rybudd talu cosb yn cael ei gyhoeddi.