Mae gennym feysydd parcio talu ac arddangos yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy.

Mae’r system talu ac arddangos ar waith o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 09:00-17:00 gan gynnwys Gwyliau’r Banc. Gellir defnyddio pob maes parcio yn rhad ac am ddim ar ddydd Sul.

Nid oes taliadau parcio yn nhrefi Magwyr, Cil-y-coed a Brynbuga.

Mae mannau parcio i’r anabl ar gael ym mhob maes parcio oddi ar y stryd. Gellir parcio yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fan parcio dynodedig os caiff bathodyn anabl dilys ei arddangos.

Gall beiciau a beiciau modur hefyd barcio am ddim mewn ardaloedd dynodedig.

Ni chaniateir cerbydau dros 2.5 tunnell, anheddu neu fasnachu yn unrhyw un o feysydd parcio’r cyngor.

Mae’r prisiau canlynol yn berthnasol:

Hyd yr arhosiad Arhosiad hir Arhosiad byr
2 awr 80c
3 awr £1.30
4 awr £1.80
Trwy’r dydd £3.50 Ddim yn gymwys
Tocyn aros yn rhy hir £2.00

Gellir prynu tocyn i dalu am barcio am fwy o amser na’r hyn a ganiateir os ydych wedi dychwelyd i’ch cerbyd o fewn un awr ar ôl i’ch tocyn gwreiddiol ddod i ben.

Mae’n rhaid i’r tocyn hwn gael ei anfon at yr Adran Barcio o fewn 7 diwrnod er mwyn clirio’r Rhybudd Talu Cosb a roddwyd i’r cerbyd.