Swyddi Gwag y Cyngor

Technegydd Cerbydau Modur

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ddydd Gwener 3 Mawrth 2017

Swyddog Cymorth y Gyflogres

Dyddiad Cau: 10/03/17

PRIF SWYDDOG, CYFARWYDDIAETH PLANT A PHOBL IFANC

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ddydd Gwener 3 Mawrth 2017

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Cefnogi Teuluoedd, Gwasanaethau Plant

Dyddiad cau: 03/03/17

Rheolwr Tîm – Tîm Help Cynnar

Dyddiad Cau: 12pm, Dydd Gwener, 17eg Mawrth 2017

Technegydd (Gwaith Stryd a Rheoli Rhwydwaith)

Dyddiad cau: 12 hanner dydd ar ddydd Gwener 3 Mawrth, 2017

Gweithiwr Gwybodaeth a Chymorth Gofalwyr

Dyddiad cau: Hanner Dydd Gwener 24 Chwefror 2017

Cynorthwyydd Galluogi – Parhaol [Tîm Gofal a Chymorth

Dyddiad cau: 12pm ar 3 Mawrth 2017  

Peiriannydd Cynorthwyol Prosiectau (Rheoli Perygl Llifogydd) Rheoli Priffyrdd a Llifogydd

Dyddiad Cau:  12 hanner dydd ar ddydd Gwener 3 Mawrth, 2017

Peiriannydd Cynorthwyol Prosiectau – Rheoli Priffyrdd a Llifogydd

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd ar ddydd Gwener 3 Mawrth, 2017

Prif Gogydd Cas-Gwent

Dyddiadau Cau: 12 canol dydd ar ddydd Gwener 24 Chwefror 2017

Prif Gogydd Trefynwy

Dyddiadau Cau: 12 canol dydd ar ddydd Gwener 24 Chwefror 2017

Cynorthwyydd Arlwyo

Dyddiadau Cau: 12 canol dydd ar ddydd Gwener 24 Chwefror 2017

Cynllunydd Gofal a Chymorth Integredig

Dyddiad Cau: 28th Chwefror 2017

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewalltwo ticks