Swyddi Gwag y Cyngor

RHEOLWR TRAFFIG PRIFFYRDD A DIOGELWCH AR Y FFYRDD

Dyddiad Cau: 27/01/17

Swyddog Monitro Treftadaeth

Dyddiad cau: 12pm 3 Chwefror 2017 gyda chyfweliadau i’w cynnal ar 15 Chwefror 2017

Technegydd (Gwaith Stryd a Rheoli Rhwydwaith)

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd 27 Ionawr 2017

Swyddog Adennill Dyledion

Dyddiad cau: 12 canol-dydd ddydd Gwener 20 Ionawr 2017

Swyddog Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth

Dyddiad Cau: 12pm ar 20 Ionawr 2017

Cynorthwyydd/Hebryngwr Teithwyr a’r Gyrrwr

Dyddiadau Cau: 12yh ar Ionawr 20 2017

Gyrrwr Bws/PCV

Dyddiadau Cau: 12yh ar Dydd Gwener 20 Ionawr 2017

Gyrrwr Bws/PCV

Dyddiadau Cau: 12yh ar Dydd Gwener 20 Ionawr 2017

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewalltwo ticks