Swyddi Gwag y Cyngor

Peiriannydd Cynorthwyol Prosiectau (Rheoli Perygl Llifogydd) Rheoli Priffyrdd a Llifogydd

Dyddiad Cau:  12 hanner dydd ar ddydd Gwener 07/04/2017

 Cymhorthydd Cefnogaeth Cyfleoedd Seibiant

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ddydd Gwener 31st Mawrth 2017

Gweithiwr Cymdeithasol Tîm Cefnogi Teuluoedd

Dyddiad Cau: 12 canol-dydd ddydd Gwener 31st Mawrth 2017

Rheolwr Masnachol

Dyddiad Cau: 12pm   Dydd Iau 13eg Ebrill 2017

Swyddog Cymorth Gweithrediadau

Dyddiad Cau: Dydd Iau 13eg Ebrill 2017

Swyddog Amgylcheddol

Dyddiad Cau: Dydd Iau 13eg Ebrill 2017

Swyddog Bioamrywiaeth ac Ecoleg

Dyddiad Cau: 12pm ar 7 Ebrill 2017

Peiriannydd Cynorthwyol

Dyddiad Cau: 12 hanner dydd ar ddydd Gwener 7 Ebrill, 2017

 Swyddog Cymorth y Gyflogres

Dyddiad Cau: 12pm ar 7 Ebrill 2017

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewalltwo ticks