Swyddi Gwag y Cyngor

Gweithiwr Cymdeithasol

Dyddiad Cau:  12 canol-dydd ddydd Gwener 02/06/17

Gweithiwr Cymorth Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig

Dyddiad Cau: 12pm ar 26/05/17

Gweithiwr Gofal a Chymorth

Dyddiad Cau: 02/06/17

Pennaeth Gofal

Dyddiad Cau: 16/06/17

Cynorthwyydd Hamdden Llawn Amser

Dyddiad Cau: 12pm ar ddydd Gwener, 2ail Mehefin

Swyddog Cymorth Trafnidiaeth

Dyddiad Cau: 12pm ar ddydd Gwener, 2ail Mehefin

 

 

Swyddi Gwag Addysg

Gellir gweld yr holl swyddi gwag Addysg drwy ETeach

Gyrfa Cymru

Mae’r adnodd Gyrfaoedd yn rhoi un pwynt gwybodaeth am wahanol rolau swydd,
yn cynnwys cyfuniad o bytiau fideo, astudiaethau achos a phroffiliau swydd i
roi cipolwg ar y llu o wahanol swyddi sy’n bodoli o fewn llywodraeth leol.

stonewalltwo ticks