Penderfynodd Cyngor Sir Fynwy yn ddiweddar i ailgyflwyno’r polisi ‘Rheoli nwyddau a gaiff eu harddangos ar y briffordd gyhoeddus’. Ar ôl ystyried pryderon busnesau lleol, penderfynwyd dileu’r holl ffioedd yn gysylltiedig â chyhoeddi trwydded ar gyfer byrddau ‘A’. Yn yr un modd caiff y ffioedd yn ymwneud â chyhoeddi trwydded ar gyfer defnydd masnachol y briffordd (e.e.

ardaloedd caffe, ardaloedd gwerthu ac arddangos neu ddefnydd busnes tebyg) eu gostwng yn y flwyddyn gyntaf i 50% o’r ffi wreiddiol. Fodd bynnag, caiff y ffioedd hyn eu hadolygu’n flynyddol.

Mae’r polisi yn dal i ddiogelu pryderon y cyhoedd, sy’n disgwyl mynediad diogel ar balmentydd ac ardaloedd cerddwyr.

Bwriadwn ddechrau gysylltu â busnesau yn y dyfodol agos, a gobeithiwn ymweld â phob un ohonynt yn yr ychydig fisoedd nesaf.

Taflen Gosod Posteri’n Anghyfreithlon

Llythyr Taflen Bwrdd A a Masnachol