Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiad a’r amser dilynol:

Dydd Sul 4 Mawrth 2018 Rhwng 09.10am – 09:50am (yn fras)

Bydd y mannau cau fel sy’n dilyn:

Cau Pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg.

Pen Cau De: Cyffordd Royal George.

Amcangyfrifir yr amserau cau yn seiliedig ar y rhagolygon am amserau llanw. Bydd Cyfoeth Naturion Cymru yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dim ond dros dro y caiff ffyrdd eu cau a dim ond pan fydd dŵr llanw yn llifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted a bod y dŵr wedi cilio o’r briffordd.