Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal digwyddiad galw-heibio ar drafnidiaeth yng Ngwesty Tŷ Glen-yr-Afon ddydd Iau 1 Mawrth gyda dwy sesiwn yn union yr un fath yn rhedeg rhwng 10am a 12 canol-dydd a 7pm i 9pm fel y gall pobl ddewis amser cyfleus. Nod y digwyddiad yw cefnogi gyrwyr annibynnol hunangyflogedig, gweithredwyr bysus a thacsi ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn dod yn wirfoddolwr neu yrfa yn gyrru, mewn trafnidiaeth neu ddosbarthu.

Ymysg yr eitemau a drafodir mae gwirfoddoli, cychwyn busnes trafnidiaeth, trwyddedu, cymorth busnes, opsiynau talu, caffael, dyfodol trafnidiaeth a mwy. Bydd uwch swyddogion y cyngor a staff o Uned Cludiant Teithwyr y cyngor yn bresennol.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Mae gennym ymrwymiad i gefnogi busnesau Cymru a pha amser gwell i hyrwyddo hyn nag ar Ddydd Gŵyl Dewi. Rwy’n falch i groesawu busnesau trafnidiaeth lleol, gwirfoddolwyr a phobl sy’n dymuno cael gyrfa mewn trafnidiaeth i’r digwyddiad hwn. Mae trafnidiaeth yn hanfodol yn ein hawdurdod gwledig – mae ein plant angen cyrraedd yr ysgol, mae angen i rai o’n pobl fwyaf bregus deithio i ysbytai a chanolfannau dydd – ac mae angen i ni gyd gadw’r sir yn symud i gyrraedd gwaith a hamdden. Edrychaf ymlaen at weld pawb ar y dydd – rhowch y gair ar led os gwelwch yn dda.”

Bydd lluniaeth yn cynnwys pice ar y maen ar gael yn y ddwy sesiwn.

Gall gwaith ffordd ar Stryd y Bont, Brynbuga y diwrnod hwn achosi oedi. Mae teithio i’r gwesty ar y A472 o Felinfach neu o Gaerllion drwy Langybi yn ffyrdd eraill a argymhellir.

I archebu lle neu i gael manylion pellach cysylltwch â beckypritchard@monmouthshire.gov.uk neu amyelliott@monmouthshire.gov.uk