Mae VELOTHON Cymru yn cynnig cyfle i’r gymuned leol ym Mrynbuga i gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiad eleni mewn digwyddiad ymgysylltu ddydd Llun 26 Chwefror.

Rhoddir manylion diweddaraf y digwyddiad i bobl Brynbuga a bydd cyfle i ofyn cwestiynau i’r trefnwyr rhwng 18:00-19:00 yn Neuadd y Sir.

Ar yr agenda bydd diweddariad ar dri llwybr eleni yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf ar y ffyrdd a gaiff eu cau ddydd Sul 8 Gorffennaf. Gall y gymuned, fydd unwaith eto yn ganolog i’r ras, hefyd ganfod sut y gallant gymryd rhan pan fydd miloedd o ddilynwyr seiclo yn mynd drwy’r dref.

Roedd seiclwyr a’r gynulleidfa wrth eu bodd gyda’r ymdrechion eleni pan drawsnewidiwyd y dref gan y Great Usk Bike Off. Gwneir cyhoeddiad cyffrous wrth i Gyngor Sir Fynwy a VELOTHON Cymru anelu adeiladu ar lwyddiant digwyddiad y llynedd.

Cynhelir sesiwn cwestiwn ac ateb gyda chynrychiolydd o Run 4 Wales, trefnwyr y digwyddiad, felly mae croeso mawr i chi ddod draw a chael mwy o wybodaeth. Os na allwch fod yn bresennol, dangosir digwyddiad ymgysylltu VELOTHON yn fyw ar sianel YouTube Cyngor Sir Fynwy.