Cynhelir diwrnod hwyl i’r teulu ym Mharc Bailey, y Fenni ddydd Gwener 23 Chwefror rhwng 10.00am – 4.00pm. Cynhelir y diwrnod gan dîm Diogelwch Cymunedol Sir Fynwy mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy, Tai Siarter, Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Mae croeso i breswylwyr o bob oed i ymuno yn yr hwyl. Bydd Cadetiaid Byddin Gwent yn rhoi help a chymorth i’r rhai sy’n ddigon dewr i fynd i’r afael â’u mur dringo a bydd amrywiaeth o offer wedi’u llenwi ag aer. Bydd Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn eu pabell yn cynnwys peintio wynebau, tatws gliter a lluniaeth. Bydd tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn dod â maes pêl-droed wedi’i lenwi ag aer a bydd castell sboncio ar y safle ar gyfer preswylwyr iau.Bydd cerbydau argyfwng o Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn bresennol i egin swyddogion Heddlu a Thân eu gweld. Gall plant wisgo lan fel eu hoff arwr argyfwng yng ngorsaf hunlun y gwasanaethau argyfwng.

Mae’r diwrnod yn anelu i gael barn preswylwyr y Fenni i helpu gwella a gweithredu ar ddigwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol diweddar yn y dref. Caiff preswylwyr eu hannog i gymryd rhan yn y llu o weithgareddau sydd ar gael a sgwrsio gyda swyddogion o Gyngor Sir Fynwy a rhannu sylwadau ar ddiogelwch yn yr ardal.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol:
‘Mae barn preswylwyr yn bwysig wrth fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Gobeithiaf y bydd y Diwrnod Hwyl i’r Teulu yn annog pobl o bob oed i ddod a siarad gyda ni am yr hyn sy’n bwysig iddynt, ble maent yn teimlo’n ddiogel a ble nad ydynt yn teimlo’n ddiogel yn y Fenni; tra’n cael llawer o hwyl ar un o’n gofodau gwyrdd hyfryd. Mae gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau a sefydliadau allweddol, gyda’r gymuned, yn allweddol i wella ein trefi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.