Mae corff newydd Banc Datblygu Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau am ddim ar gyfer perchnogion a rheolwyr busnes i helpu’r rhai sy’n dymuno cychwyn neu ddatblygu busnes. Mae slotiau apwyntiad hanner awr ar gael mewn dwy gymhorthfa galw heibio yng Nghas-gwent a Glynebwy ar sail un-i-un rhwng 10am a 4pm.

Cynhelir y cymorthfeydd yn y Swyddfeydd Cyffredinol, Heol y Gweithiau Dur, Glynebwy NP23 8UW ddydd Mercher 14 Chwefror a Basepoint Cas-gwent, Parc Beaufort, Cas-gwent NP16 5UH ddydd Mercher 21 Chwefror.

Bydd Tara Lee Fox, Swyddog Buddsoddi Benthyciadau Micro, yn bresennol i drafod cynlluniau busnes ac amlinellu’r amrywiaeth cyllid sydd ar gael i’w helpu i gyflawni uchelgeisiau’r gymuned fusnes leol.

Dywedodd Ms Lee-Fox: “Rydym yn helpu busnesau i dyfu drwy ddarparu benthyciadau hyblyg sy’n rhwydd a syml cael mynediad iddynt. Gellir defnyddio’r cyllid hwn i gyllido prynu stoc, cyfarpar, offer neu safleoedd. Gellid hefyd ei ddefnyddio i gefnogi llif arian i brynu busnes arall.

“Caiff y digwyddiadau hyn eu hymestyn ar draws Cymru. Drwy weithio gyda phob un o’r 22 cyngor a Business in Focus gallwn ddarparu benthyciadau rhwng £1,000 a £100,000 ar gyfer busnesau lleol. Mewn gwirionedd, os ydych yn fusnes wedi sefydlu yn edrych am fenthyciad yd at £10,000 gallwn roi penderfyniad i chi mewn dim ond dau ddiwrnod gwaith.

“Rydym yn awyddus i siarad gyda chynifer o berchnogion a rheolwyr busnes lleol cyn gynted ag sydd modd felly dewch draw i’n cymorthfeydd galw heibio.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am fenter: “Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau lleol gael mynediad i gefnogaeth gan Fanc Datblygu Cymru. Mae annog busnesau newydd a chreu swyddi yn un o brif flaenoriaethau’r cyngor.”

I archebu slot 30 munud anfonwch e-bost emily.wood@developmentbank.wales neu ffonio ar 029 2033 8110