Bu Sir Fynwy yn dathlu deg mlynedd o weithredu i hyrwyddo Masnach Deg gyda digwyddiad yn cynnwys disgyblion yn Ysgol Gynradd Goetre Fawr. Cafodd y cyngor gymeradwyaeth yn ddiweddar gan Sefydliad Cenedlaethol Masnach Deg i’w gais i adnewyddu statws Sir Masnach Deg.

Rhoddir y dyfarniad i gydnabod cefnogaeth gref i Masnach Deg o fewn y sir a chyflawni pum nod benodol, yn cynnwys bod cynnyrch Masnach Deg ar gael yn eang mewn siopau a mannau arlwyo lleol a lefelau uchel o gefnogaeth gan bobl leol, busnesau, y cyngor, grwpiau ffydd ac ysgolion.

Aiff llawer o ymdrech i wneud Sir Fynwy yn Sir Masnach Deg, ac mae’n rhaid adnewyddu’r statws bob dwy flynedd. Mae’n rhaid i’r cyngor ddangos ei fod yn defnyddio ac yn darparu cynnyrch Masnach Deg, yn ogystal â helpu pedwar grŵp lleol gweithgar iawn Sir Fynwy sy’n rhoi cyhoeddusrwydd i Masnach Deg.

Ymunodd y Cynghorydd Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros gyfiawnder cymdeithasol a datblygiad cymunedol â gwasanaeth arbennig Masnach Deg yn Ysgol Gynradd Goetre Fawr gyda Hazel Clatworthy, Swyddog Polisi Cynaliadwyedd y cyngor. Mae disgyblion yr ysgol yn gwybod eisoes am y gwahaniaeth a wnaiff Masnach Deg i ffermwyr oherwydd bod Goetre Fawr yn Wasanaeth Cyflawni Teg, dyfarniad a roddir gan Sefydliad Masnach Deg.

Dywedodd y Cynghorydd Jones: “Rwy’n hynod falch ein bod yn dathlu degawd o waith yn hyrwyddo Masnach Deg i bobl Sir Fynwy gan roi budd i gynifer o ffermwyr a thyfwyr mewn gwledydd sy’n datblygu. Mae’n wych fod ysgolion yn Sir Fynwy yn addysgu ein pobl ifanc y gall y penderfyniadau a gymerwn pan fyddwn yn siopa gael effaith uniongyrchol ar ansawdd bywyd pobl ym mhen draw’r byd. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn am waith caled gwirfoddolwyr yng ngrwpiau Trefi Masnach Deg y Fenni, Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga a gyfrannodd at ein statws Masnach Deg.”

Ychwanegodd Adam Gardner, Rheolwr Ymgyrchoedd Cymunedau Sefydliad Masnach Deg: “Rydym mor falch fod Sir Fynwy wedi adnewyddu ei statws Masnach Deg ac wedi gosod nodau cyffrous a chlir i fynd â Masnach Deg ymhellach.

“Diolch i gefnogaeth barhaus y cyhoedd ac ymgyrchwyr, mae nifer cynyddol o ffermwyr mewn gwledydd sy’n datblygu yn awr yn gwerthu eu cynnyrch ar delerau Masnach Deg gan roi incwm sefydlog iddynt a chyfle iddynt fasnachu eu ffordd allan o dlodi”.

Cysylltwch â: hazelclatworthy@monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth ar Masnach Deg yn Sir Fynwy.