Mae Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn cynnal diwrnod llawn ddydd Llun 15 Ionawr i godi’r hwyliau ar ganol gaeaf ac yn dilyn y Nadolig. Bydd yr achlysur hefyd yn gyfle i bobl gwrdd â ffrindiau newydd, mwynhau a rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol.

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys cynefino gyda iPhones a dyfeisiau llechen rhwng 9am a 10pm. Bydd grŵp sgwrsio yn y Gymraeg yn dilyn rhwng 10.30am a 11.30am gyda gweithdy sgiliau cyfrifiadur awr o hyd yn cychwyn am 11am. Mae’r prynhawn yn cynnwys sesiwn yn y Gymraeg ar dylino babanod rhwng 1pm a 2pm a langylchu o 3pm i 4pm.

Bydd gwybodaeth ar wirfoddoli ar gyfer llesiant ar gael rhwng 9.30am a 3.30pm a bydd staff o ganolfan hamdden y dref yn rhoi cyngor ar iechyd a llesiant.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae ein hybiau cymunedol a’n llyfrgelloedd yn berffaith ar gyfer cael gwared â felan y gaeaf! Maent ar gael yn agos i’r rhan fwyaf o bobl yn y sir ac yn cynnig addysg, hamdden, hwyl a digwyddiadau gwych ar gyfer pobl o bob oed. Mae achlysuron fel hyn yn enghreifftiau da o sut mae ein hybiau yn cefnogi gweithgaredd cymunol lleol, hyd yn oed yng nghanol gaeaf.”

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Hyb Cymunedol Cil-y-coed ar 01291 426425 a siarad gydag aelod o’r tîm.