Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal dau ddigwyddiad i godi hwyliau ganol gaeaf ac yn dilyn y Nadolig.

Ddydd Iau 11 Ionawr am 7pm bydd yr awduron llyfrau ditectif Alis Hawkins a Graham H Miller yn rhoi sgwrs ar eu gwaith diweddaraf. Nofel ddiweddaraf Alis “None so Blind” yw’r gyntaf yng nghyfres Teifi Valley Coroner a osodwyd yng Ngorllewin Cymru yng nghanol y 19eg ganrif. Bydd Alis ynghyd a Graham H Miller, y cyhoeddwyd ei lyfr diweddaraf “The List”, nofel dditectif Jonah Greene, ar gael ar gyfer llofnodi llyfrau. Darperir lluniaeth.

Bydd diwrnod llawn o weithgareddau ddydd Llun 15 Ionawr i gael gwared â felan y gaeaf. Bydd cwrs crochenwaith awr ar gael o 10.30am a ddilynir gan ysgrifennu creadigol ganol-dydd. Yn ddiweddarach, rhwng 1pm a 5pm, bydd Canolfan Therapi Gwent yn darparu sesiynau tylino pen Indiaidd 10 munud am ddim ac o 1pm bydd Marianne o gwmni Complexion Medispa ym Mrynbuga yn cynnig tylino dwylo a breichiau a gwefusau sgleiniog am ddim, yn ogystal â pheintio ewinedd am y pris is o £5. Hefyd yn y prynhawn bydd sesiynau i ddangos sut i fanteisio i’r eithaf ar eich iPad, dyfais llechen neu ffôn clyfar newydd yn ogystal â chyflwyniadau dechreuwyr i’r gitâr ac ukulele.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hybiau cymunedol: “Mae ein hybiau cymunedol a’n llyfrgelloedd yn rhagorol ar gyfer cael gwared â felan y gaeaf! Maent yn agos at y rhan fwyaf o bobl yn y sir ac yn cynnig addysg, hamdden, hwyl a digwyddiadau gwych ar gyfer pobl o bob oed. Mae’r achlysuron hyn yn enghreifftiau da o sut mae ein hybiau’n cefnogi gweithgareddau cymunedol lleol, hyd yn oed yng nghanol y gaeaf.”

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Hyb Cymunedol Brynbuga ar 01291 426888 a siarad gydag aelod o’r tîm.