Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac os oes angen byddwn yn trefnu i gau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:

  • Dydd Mercher 3 Ionawr – Rhwng 08:15 – 08:45  (tua) – Rhwng 20:45 – 21.15 (tua)
  • Dydd Iau 4 Ionawr – Rhwng 09.00 – 09.30 (tua) – Rhwng 21.15 – 21.45 (tua)
  • Dydd Gwener 5 Ionawr – Rhwng 9.45 – 10.15

Bydd y mannau cau fel sy’n dilyn:

  • Cau pen Gogleddol: Cyffordd Heol Tryleg
  • Cau pen Deheuol: Cyffordd Royal George

Amcangyfrifir yr amserau cau ar y rhagolygon o amserau llanw. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn cyhoeddi Rhybuddion Llifogydd fel sydd angen. Dros dro y caiff y ffordd ei chau a dim ond pan fydd dŵr llanw yn gorlifo ar y briffordd. Bydd y ffordd yn ailagor cyn gynted â bod y dŵr wedi cilio o’r briffordd.