Bydd gwasanaeth cymorth busnes Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnal gweithdy cyfryngau cymdeithasol am ddim ar gyfer busnesau Sir Fynwy rhwng 9am a 1.30pm ddydd Mercher 13 Rhagfyr yng Ngwesty’r Angel, y Fenni. Bydd gweithdy Ennill gyda’r Cyfryngau Cymdeithasol, a gyllidir yn llawn gan Cyflymu Cymru i Fusnesau, yn rhoi’r gallu i gynhyrchu ymgyrchoedd llwyddiannus ar y cyfryngau cymdeithasol a chynnig yr offer sydd eu hangen i sicrhau twf.

Bydd y gweithdy yn cynnwys cyfarwyddiadau ar ysgrifennu gwell negeseuon na’r gystadleuaeth, sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol i ddenu busnes a chyngor da i helpu mesur beth sy’n gweithio a beth nad yw’n gweithio.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet dros fenter ar Gyngor Sir Fynwy: “Mae angen i fusnesau feddwl am greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol yn awr. Gall marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol fod yn ffordd wirioneddol gost-effeithlon o godi eich proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Bydd bron dair biliwn o bobl yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ym mhedwar ban byd erbyn 2020 ac mae’n well gan 75% o berchnogion busnes ymwneud gyda busnesau sydd â phresenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol.”

Gall busnesau gofrestru ar-lein drwy fynd i: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-winning-with-social-media/