Gall entrepreneuriaid yn Sir Fynwy sy’n dymuno cynyddu eu sgiliau fanteisio o weithdai busnes am ddim drwy gydol mis Rhagfyr. Nod y cyrsiau hyn, a drefnwyd gan wasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, yw rhoi’r wybodaeth a’r dulliau i bobl gychwyn, rhedeg a thyfu eu busnesau eu hun yn llwyddiannus.

Cyflwynir y gweithdai gan gynghorwyr gyda chyfoeth o brofiad diwydiant a busnes, a gafwyd mewn swyddi uwch mewn sefydliadau byd-eang neu tra’n cynnal eu busnesau eu hunain.

Mae’r cyrsiau’n canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau yn cynnwys cynllunio busnes ac ariannol, marchnata, prisio, cyrchu cyllid, recriwtio, materion cyfreithiol a chydymffurfiaeth, a chawsant eu cynllunio i roi gwybodaeth fanwl a’r sgiliau busnes i’r rhai sydd yn mynychu i ddechrau busnes, a hefyd gynyddu eu hyder i wneud llwyddiant ohono.

Cynhelir y gweithdai ym mis Rhagfyr fel sy’n dilyn:

Trefynwy

  • Cychwyn a Rhedeg Busnes – Mentro Arni: 9.30am i 4pm, dydd Llun 11 Rhagfyr
  • Treth a Chadw Llyfrau: 9.30am i 12.30pm, dydd Mercher 13 Rhagfyr
  • Ennill a Chadw Cwsmeriaid: 1.30pm i 4.30pm, dydd Mercher 13 Rhagfyr

Casnewydd

  • Ennill a Chadw Cwsmeriaid: 9.30am i 12.30pm, dydd Mawrth 12 Rhagfyr
  • Cyfrif Maint y Farchnad: 1.30pm i 4.30pm, dydd Mawrth 12 Rhagfyr

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy sy’n gyfrifol am fenter: “Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau lleol gael mynediad i’r cymorth hyfforddiant sydd ar gael gan Busnes Cymru.”

Ychwanegodd Melanie Phipps, Cynghorydd Busnes Cymru ar gyfer Sir Fynwy: “Mae annog sefydlu busnesau newydd a chreu swyddi ledled Cymru yn flaenllaw yn ein gwaith yn Busnes Cymru. Credwn y dylai pawb sydd â syniad busnes weithredu arno ac felly rydym yn rhoi anogaeth gref i entrepreneuriaid lleol sydd eisiau mynd â’u syniad ymhellach neu dyfu eu busnes i ddod draw.”

I gael mwy o wybodaeth ar leoliadau ac i archebu lleoedd ewch i https://wales.business-events.org.uk/, e-bost southwales@businesswales.org.uk neu ffonio 01656 868500.

  • Mae Busnes Cymru, a gyllidir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cefnogi twf cynaliadwy mentrau bach a chanolig ar draws y wlad drwy gynnig mynediad i wybodaeth, arweiniad a chymorth busnes. I ganfod sut y gall Busnes Cymru helpu i gychwyn neu ddatblygu busnes, ffoniwch  03000 6 03000 dilyn @_busnescymru neu @_businesswales neu edrych ar www.busnescymru.llyw.cymru neu www.businesswales.gov.wales/ i gael mwy o wybodaeth.