Mae tîm hamdden Cyngor Sir Fynwy yn cynnig hyrwyddiad aelodaeth arbennig yn y cyfnod cyn y Nadolig. Mae ymuno â Hamdden Mynwy cyn 23 Rhagfyr yn sicrhau aelodaeth am ddim tan ddiwedd mis Ionawr. Mae’r cynnig yn cynnwys popeth sydd ei angen i ragori ar ddisgwyliadau iechyd a ffitrwydd wrth i’r Nadolig a’r Flwyddyn newydd agosáu.

Mae Hamdden Mynwy yn darparu amrywiaeth ragorol o weithgareddau a dosbarthiadau gyda chynlluniau ffitrwydd personol a sesiwn hyfforddiant personol am ddim gyda phob aelodaeth. Gyda hyfforddwyr cyfeillgar gyda chymwysterau llawn, yn ogystal ag offer o’r math diweddaraf rhwydd eu gweithredu, mae eu tair canolfan hamdden yn cynnwys popeth mae rhai sy’n hen gyfarwydd â mynd i gampfa a dechreuwyr llwyr ei angen mewn amgylchedd croesawgar.

Mae aelodaeth Hamdden Mynwy yn rhoi mynediad i dros 130 o ddosbarthiadau ffitrwydd, tri phwll nofio (i gyd gyda hoistau a stepiau hygyrch), pedair campfa, cyfleusterau newid i’r anabl a pharcio am ddim ym mhob safle.

Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys:

o             1 llain 3G gyda llifoleuadau a gymeradwywyd gan FIFA yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed

o             4 cwrt sboncen (Y Fenni x 2 a Chil-y-coed x 2)

o             4 llain wyneb Astro maint llawn

o             4 neuadd chwarae amlbwrpas gyda phedwar cwrt

o             1 campfa amlbwrpas (Y Fenni)

o             3 ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored pedwar cwrt (Y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent)

o             1 llain gemau aml-ddefnydd awyr agored ar gyfer pêl-droed, pêl-fasged, pêl-rwyd neu denis (y Fenni)

o             2 sauna (Y Fenni a Chas-gwent)

o             3 ystafell newid arbennig i’r anabl gyda hoist trac nenfwd, bwrdd newid y gellir addasu ei uchder a chawod hygyrch

o             gwahanol leiniau glaswellt awyr agored

Mae pob un o’r tair canolfan hamdden yn agor yn ddigon cynnar i roi amser ychwanegol i bobl cyn diwrnod prysur i ddod. Mae’r canolfannau hamdden – yn y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent – yn rhoi croeso cynnes gyda chefnogaeth yn ogystal â chyfleusterau cymunedol, cyfleus gyda llawer i’w gynnig am bris gwych.

I gael manylion aelodaeth cysylltwch â’ch canolfan leol:

  • Canolfan Hamdden y Fenni – 01873 735360
  • Canolfan Hamdden Cil-y-coed – 1291 426850
  • Canolfan Hamdden Cas-gwent – 01291 635745

I gael mwy o wybodaeth ewch i http://www.monmouthshire.gov.uk/promotions-at-monleisure