Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff Domestig Llanfihangel Troddi ar gau ddydd Mercher 22 a dydd Iau 23 Tachwedd. Mae hyn oherwydd gwaith trwsio hanfodol na fedrir ei osgoi ac sydd ei angen fel mater o frys i’r cywasgydd gwastraff yn y Ganolfan Ailgylchu.

Bydd y Ganolfan Ailgylchu yn agor fel arfer ddydd Llun 20 a dydd Mawrth 21 Tachwedd ond gofynnir i chi nodi y gall fod oedi a chau safle oherwydd angen newid sgipiau llawn yn amlach nes bydd y gwaith trwsio wedi ei orffen.

Disgwylir y bydd y safle yn agor fel arfer ddydd Gwener 24 Tachwedd.

Os oes angen i chi gael gwared â gwastraff domestig dros y cyfnod gallwch ymweld â’n canolfan ailgylchu arall:

Llanffwyst – Ffordd Blaenau’r Cymoedd A465, mynediad ar Heol Merthyr, Llan-ffwyst,  y Fenni LP7 9AQ.

  • Mae Cyngor Sir Fynwy a Viridor yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleuster..