Ddydd Iau 16 Tachwedd bydd tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yn St Pierre Marriott Cas-gwent rhwng 10.00am – 12.00pm ac 7.00pm – 9.00pm  i gwrdd a chyfarch preswylwyr Sir Fynwy sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwyr maeth.

Mae plant yn sir Fynwy angen teuluoedd yn sir Fynwy. Mae angen dybryd am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau ar sail tymor byr neu hirdymor. Mae angen gofalwyr i ddarparu gwyliau byr ar gyfer plant gydag anableddau; yn yr un modd, mae angen gofalwyr i ofalu am bobl ifanc yn eu harddegau sy’n symud ymlaen i annibyniaeth ar sail llety â chymorth.

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy a mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig.

Gall unigolion na fedrant fynychu’r sesiwn cwrdd a chyfarch gael gwybodaeth ac arweiniad ar y camau sydd angen iddynt eu cymryd i wneud gwahaniaeth i blentyn yn Sir Fynwy drwy wefan

www.monmouthshire.gov.uk/fostering

Bu’r tîm Gofal Maeth mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau mewn wythnosau diweddar megis Tân Gwyllt Cil-y-coed a Sioe Brynbuga yn siarad gyda phobl a chwalu’r rhwystrau a’r canfyddiadau y gall pobl fod â nhw am faethu. Mae llawer mwy o sesiynau cwrdd a chyfarch ar y gweill ar gyfer y misoedd nesaf a bydd manylion ar y wefan.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Rwy’n credu’n gryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy bob hawl i gael y dechrau gorau mewn bywyd. Gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth hwn i’n plant. Mae’r tîm maeth yn gwneud gwaith gwych yn cysylltu gyda chymunedau i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn ofalwr maeth i ddod draw, edrych ar y wefan neu ffonio’r tîm.’

I wneud gwahaniaeth ewch i www.monmouthshire.gov.uk/fostering neu ffonio 01873 735950