Mae grwpiau lleol o’r Fenni, Cyfeillion Parc Bailey a Thîm Tref y Fenni yn gofyn am farn cymunedau lleol i helpu llunio dyfodol Parc Bailey. Cynlluniwyd arolwg i ganfod sut gellir gwella’r cyfleusterau presennol yn y parc i ddiwallu anghenion y dref yn y dyfodol. Mae grwpiau cymunedol lleol yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyngor y dref a Chyngor Sir Fynwy i roi oes newydd i’r parc sy’n annwyl i lawer iawn o bobl.

Mae sylwadau a theimladau trigolion lleol ac ymwelwyr i’r parc yn hanfodol ar gyfer dyfodol y parc i’w wneud yn ofod hyd yn oed mwy hygyrch a bywiog ar gyfer pob oedran. Mae Parc Bailey yn ferw o weithgaredd drwy’r flwyddyn gyda llawer o grwpiau chwaraeon lleol megis Clwb Rygbi y Fenni a Chlwb Bowls y Fenni yn defnyddio’r parc i gystadlu, hyfforddi a chymdeithasu. Bydd y grwpiau hyn a llawer eraill yn ganolog i’r broses ymgysylltu gyda Chyfeillion Parc Bailey a Thîm Tref y Fenni.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bryan Jones: “Mae Parc Bailey mor bwysig ar gyfer iechyd a llesiant pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae llais mudiadau cenedlaethol lleol a chymunedau cyfagos yn hanfodol i siarad am sut yr hoffent weld y gofod yn cael ei wella ar gyfer y dyfodol ac rydym yn annog pawb i gwblhau’r arolwg.”

Bydd canlyniadau’r arolwg yn rhoi tystiolaeth o’r gymuned ac yn sail camau nesaf cais am gyllid i wella’r parc a’i gyfleusterau.

Mae’r arolwg ar gael drwy wefan Cyngor Sir Fynwy http://tinyurl.com/yce8fe8x i’w lenwi erbyn dydd Mercher 20 Rhagfyr. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Mark Cleaver 07976 791031 MarkCleaver@monmouthshire.gov.uk