Bydd Castell Cil-y-coed yn cymryd cam yn ôl i’r gorffennol y Nadolig hwn wrth iddo gynnal dwy noswaith o wleddoedd canoloesol gan roi dathliad gwreiddiol ar gyfer tymor yr Ŵyl eleni. Mae’r castell yn fan delfrydol ar gyfer achlysuron o’r fath ac mae ei ardaloedd bwyta moethus yn ogystal â’i leoliad hardd yn cynnig awyrgylch hudolus, yn arbennig ar yr adeg arbennig hon o’r flwyddyn.

 Bydd adloniant gyda cherddorion a chantorion yn mynd â’r sawl sy’n dathlu yn ôl mewn amser gydag amrywiaeth o adloniant, caneuon a straeon. Ar y bwrdd bydd platiaid rhannu o gigoedd oer a chawsiau lleol gyda ffrwythau gyda chawl Cymreig cartref blasus i ddilyn, a Phwdin Sir Fynwy gyda hufen a medd i ddod â’r fwydlen i ben. Bydd dewis llysieuol ar gael a gellir darparu ar gyfer dietau arbennig. Bydd bar llawn ar gael.

 Cynhelir y ddau ddigwyddiad rhwng 7pm a 11.30pm ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr a dydd Sadwrn 16 Rhagfyr. Mae tocynnau ar gael am £50 yr un neu £40 ar gyfer parti o 20 neu fwy. I gael tocynnau neu fanylion ffoniwch 01291 426405.

 Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Mae Castell Cil-y-coed gyda’i holl awyrgylch yn lle delfrydol i ddathlu’r Nadolig. Mae’r gwleddoedd hyn yn argoeli bod yn uchafbwynt yn nhymor yr Ŵyl.”