Mae Cyllid Cymru, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2001 i alluogi busnesau bach a chanolig i wireddu eu potensial ar gyfer arloesedd a thwf, yn cynnal cymhorthfa galw heibio ‘Tyfu eich Busnes’ yn Nhrefynwy ddydd Mawrth 31 Ionawr. Mae’n gwahodd busnesau lleol i gofrestru am sesiynau un-i-un 20 munud.

Cyflwynir y rhain gan Alyson Macnamara, gweithredydd buddsoddi sy’n seiliedig yn lleol. Mae gan Alyson ymroddiad i sicrhau fod busnesau’n sicrhau’r cyllid sydd ei angen i dyfu a datgloi cyfalaf ychwanegol drwy weithio gyda banciau neu gynghorwyr eraill.

Mae Cyllid Cymru yn gwneud buddsoddiadau masnachol mewn busnesau bach a chanolig a gall helpu’r rhai sy’n cychwyn busnes, ar gam cynnar neu’n dymuno ehangu.

Dywedodd Alyson Macnamara: “Ymunais â Cyllid Cymru fis Ionawr diwethaf ac ers hynny mae dyfnder a dyfeisgarwch busnesau yn Sir Fynwy ac ar draws de ddwyrain Cymru wedi cael argraff fawr arnaf. Mae cymuned fusnes wych yma, a gefnogir gan siambrau lleol a’r cyngor sir sy’n bartneriaid gwych i weithio gyda nhw. Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â busnesau newydd i weld sut y gallwn eu cefnogi gyda’u huchelgeisiau eleni.”

Bydd James Woodcock o Busnes a Menter Sir Fynwy, braich cymorth busnes Cyngor Sir Fynwy, a chynrychiolwyr Busnes Cymru hefyd yn bresennol i gynnig cyngor a chefnogaeth ychwanegol.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: “Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau lleol gael mynediad i’r cyllid a’r cymorth sydd ar gael gan Cyllid Cymru, Busnes a Menter Sir Fynwy a Busnes Cymru.”

Cynhelir y digwyddiad rhwng 9.30am a 5pm ar 31 Ionawr 2017 ym Mharc Busnes Cwrt Singleton, Heol Wonastow, Trefynwy, NP25 5JA.

Gall busnesau drefnu sesiwn 20 munud drwy gysylltu ag Alyson drwy e-bost:

alyson.macnamara@financewales.co.uk neu drwy ffonio 029 2033 8173.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn:

http://www.financewales.co.uk/news-and-features/events/grow-your-business.aspx