Bydd Amgueddfa y Fenni yn cynnal arddangosfa Halen Môr Coeden Lo gan yr artist Sarah Rhys o Sir Fynwy rhwng 18 Ionawr a 1 Mawrth.

Dechreuodd y prosiect fel preswyliaeth ymchwil a datblygu artist a gyllidwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Sefydliad Celf Josef Herman Cymru – yn ogystal â chorff sylweddol o waith Sarah ei hun, mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith gan Josef Herman. Mae’r llyfr sy’n cydfynd â’r arddangosfa, Halen Môr Coeden Lo, yn cofnodi ac yn ehangu ar y prosiect a aeth â Sarah i Wlad Pwyl a Gweriniaeth Siec. Mae’n cynnwys delweddau cyfoethog gyda chyfraniadau a cherddi gan awduron eraill.

Mae Sarah Rhys yn artist rhyng-ddisgyblaeth. Mae ganddi ddiddordeb mewn atgofion a lle ac mae’n defnyddio ystod o gyfryngau o osodweithiau cerflunwaith, tafluniadau, darlunio, ffotograffiaeth a llyfrau artistiaid. Dechreuodd drwy astudio gwydr pensaernïol yn Abertawe cyn symud i Brifysgol Bath Spa ac yn fwy diweddar bu’n astudio gwneud printiau amlddisgyblaeth ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr.

Dywedodd y Cynghorydd Bob Greenland, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am amgueddfeydd: “Rwy’n falch ein bod yn gallu rhoi sylw i waith diddorol artist mor ddawnus a dod ag ef i sylw cymunedau’r sir yn ogystal â’r nifer fawr o ymwelwyr sy’n mwynhau’r arddangosfeydd amrywiol a diddorol yn ein hamgueddfeydd.”

Mae mwy o wybodaeth am ei phrosiect ar wefan Sarah:

www.rhysstudio.org.

Mae Amgueddfa’r Fenni ar agor rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn o 11am i 1pm a 2 i 4pm. I gael help gydag unrhyw ymholiadau ffoniwch 01873 854282 neu anfon e-bost at abergavennymuseum@monmouthshire.gov.uk.